Hulpdienst Voor Mekaar Hattem

Voor Mekaar

is een vrijwillige hulpdienst voor alle inwoners van Hattem.
Belangeloos hulp bieden in de thuissituatie van mensen die ondersteuning nodig hebben,

daar gaat het om.

Activiteiten waarbij iemand, om wat voor reden
dan ook, een helpende hand kan gebruiken.

Onze vrijwilligers bieden die.